Others | Mimarlık Sektörü araştırma ve makale yazma ödevi

Mimarlık Sektörü araştırma ve makale yazma ödevi

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

“Mimarlık Sektörünün Bugünü ve Geleceği” ana başlığı altında, öğrenci sektörel durum analizi, çalışma koşulları vd. konularında yapılan araştırmaları ve istatiksel verileri inceler. Bu araştırma niceliksel ve niteliksel verilerin bir analizini, derlemesini ve yorumlamasını içerir. Sektörün ekonomik ve sosyal koşulları değerlendirilir.

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-07-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ