Others | Mimarlık

Mimarlık

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bir arazi hakkında 2 saatlik bir video izlenip alan hakkında çeşitli araştırmalar yapılıp arazi kullanımı, mevcut bağlam, bina bağlamı, mahalle kimliği ve kültürel yapı hakkında bir analiz yapılacaktır. 4. sınıf Mimarlık öğrencisi veya mimar gereksinimi vardır.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-11-2020
Kategori: Grafik / Tasarım / Video

GÖREVİ YAPAN KİŞİ