Others | Mimari (rekonstrüksiyon) görsel/grafik (fotoğraf) tasarım çalışması-3

Mimari (rekonstrüksiyon) görsel/grafik (fotoğraf) tasarım çalışması-3

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Rekonstrüksiyon ihtimali söz konusu bir yapının cephesine dair dönem fotoğraflarının tasarlanması işi.

Tasarlanacak fotoğraflar, rölöveye istinaden halihazırda bir kısmı mevcut detayların fotoğraflarından yararlanılarak hazırlanacaktır.

Mimarlık ve görsel sanatlar ile ilgili ihtisası olan kişilerin başvurularına öncelik verilecektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 28-12-2020
Kategori: Grafik / Tasarım / Video

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.