Others | Mimari çizim ve modelleme

Mimari çizim ve modelleme

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kesit plan görünüş 3d modelleme vs hazırladığım projeme hocamın kritikleri dahilinde bir revize yapılması
kritikler;
-vaziyet planı ve yerleşim kararları çevreyle uyumlu hale getirmek
-peyzajı yapılarla uyumlu kurgulamak
-kesitleri daha dinamik hale getirmek
-görünüşleri daha dinamik hale getirmek
-mimari rapor
-mekan oluşum diyagramları
-3d render
-pafta düzeni
-1/50 cephe sistem detayı 2 cephe için(tüm malzeme bilgileriyle)

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 31-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 03-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ