Others | Mikro iktisat Büt sınavı 70+ alacak biri

Mikro iktisat Büt sınavı 70+ alacak biri

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

04,02,2021 tartihinde mikro iktisat sınavına girip 70+ puan alacak birine ihtiyacım var. yüksek alırsa aynı fiyattan iktisada giriş sınavını da o kişi yapabilir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 04-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 04-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.