Others | Medeni Usul Hukuku Ödevi

Medeni Usul Hukuku Ödevi

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Medeni Usul Hukukuna hakim olan ilkeler bakımından aile mahkemelerinde görülen ve kamu düzeninden sayılan davalarda yargılama usulü
hakkında en az 1 en fazla 5 sayfalık özgün bir ödev. Dipnot ve kaynakça belirtilmeli.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: İZMİR
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 14-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.