Others | MBA Bitirme Projesi İçin Destek

MBA Bitirme Projesi İçin Destek

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

MBA bitirme projeme yardımcıya ihtiyacım var. Yazıları, içeriği (yaklaşık %90) ben temin edeceğim. Adayın daha önce en az 3 proje/tez çalışması yapmış olması gerekiyor. Aralık sonuna kadar vaktimiz var. Online çalışmayı tercih edeceğim ancak Istanbul'da olursa en fazla 1 kez görüşme rica edebilirim. İhtiyaçlarım;
1-Proje yazım kılavuzunda belirtilen yönergelere göre (http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/?page_id=6440) verdiğim içeriğin düzenlenmesi
2-İçeriğe tavsiye ile destek olunması, benden içerik talep edilmesi (Örnek: "Şunun ülkemizdeki tarihinden bahseden içerik gönder"; "x sistemin çalışmasını anlatan içerik gönder"; "kısaltmaların açılımlarını gönder"; "Öz ve Sunuş için şu tür bir yazı yazılmalı" gibi..)
Not: İçeriklerin tamamı elimde yok. Yaptıkça paylaşacağım.

Bütçe: 250 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-11-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 20-12-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ