Others | Matlab Üzerinden Tahminleme Yöntemi

Matlab Üzerinden Tahminleme Yöntemi

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yapay sinir ağları yöntemi kullanılarak matlab uygulaması üzerinden girdi verileri ile tahmin sonuçları elde edilecek. Girdi verileri mevcut sadece matlab den çıktı elde edilmesi gerekiyor.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 23-12-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.