Others | Matlab Kod Yazma

Matlab Kod Yazma

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bir firmanın tedarikçileri için yapılan araç rotalama probleminin matlab programında kod yazılması. Matlab de kod yazmayı bilen ve ilgilenen arkadaşlara projenin detayları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 15-04-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 21-04-2018
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ