Others | Matlab Kod Yazma

Matlab Kod Yazma

3 kişi başvurdu

Görev Detayı

Bir firmanın tedarikçileri için yapılan araç rotalama probleminin matlab programında kod yazılması. Matlab de kod yazmayı bilen ve ilgilenen arkadaşlara projenin detayları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 15-04-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 21-04-2018
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ