Others | Matlab da Güç sistem analizi sorusu çözdürme matlab ve matlab guı altında.

Matlab da Güç sistem analizi sorusu çözdürme matlab ve matlab guı altında.

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Soru ve sorunun elle çözümü kendim tarafından yapıldı. 2 seçenek
1) Prepare a MATLAB code (*.m) that can solve this problem.
2) Add an interface MATLAB GUI to your prepared MATLAB code.

seçenekleri kaldı. Matlaba hakim iseniz çok kısa bir iş. Lütfen başvuranlar mail adreslerini yazarlarsa sevinirim.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 14-06-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.