Others | Matematiksel ıstatistik dersi bütü

Matematiksel ıstatistik dersi bütü

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Binom, poisson, üstel ,negatif binom ,normal dağılım , kesikli ve sürekli değişkenler , varyans ve momentler , olasılık fonksiyonları konular bunlar sınavım yarin 2 30 da

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 10-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 10-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.