Others | Matematiksel iktisat sınavına yardım

Matematiksel iktisat sınavına yardım

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Matematiksel iktisat sınavına yardım edebilecek en az 80-90 alabilecek birini arıyorum

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 23-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.