Others | Matematiksel İktisat Revize Ödevi

Matematiksel İktisat Revize Ödevi

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Merhaba,

Aşağıdaki iki soru ile ilgili desteğe ihtiyacım var. ayın 14üne kadar yapılması gerekiyor. Formüller burda eksik, ama genel hatlarıyla durumu açıklaması adına ekledim. Asıl dosyayı iletiyor olacağım.

2.Para Talebi ve Para Arzı –fonksiyonları aşağıda verilmiştir:

Milli Gelirin büyüme hızı şu şekilde verilmiştir:

Faizin zaman içindeki hareket kanunu ise şöyledir:


Bu bilgileri kullanarak faizin zaman içindeki hareket kanununu diferansiyel denklemi çözerek hesaplayınız. (30 PUAN)

3. Aşağıda harcanabilir gelir (YD), vergi (T), Tüketim (C), Yatırım (I) ve Kamu Harcamaları (G) tanımlanmıştır:Milli Gelirin zaman içindeki hareket kanunu da şu şekilde verilidir:Yukarıdaki bilgileri kullanarak milli gelirin zaman içindeki hareket kanununu tanımlamak için ilgili diferansiyel denklemi çözünüz. (30 Puan)
Bütçe Hesabının zaman içindeki hareket kanununu hesaplayınız.
[Bütçe Hesabı = T(Yt) - Gt] (30 Puan)

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 12-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 14-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ