Others | Matematik Bölümü Bilgisayar Programlamaya Giriş

Matematik Bölümü Bilgisayar Programlamaya Giriş

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

YTÜ Matematik Bölümü öğrencisiyim . Aşağıdaki konulara vakıf olan birinden vizem için yardım istiyorum ;
Bilgisayar hakkında temel bilgiler. Değişkenler, sabitler, aritmetik işlemler, karşılaştırma işlemleri.
Verilen problemin analizi.
Algoritmanın oluşturulması.
Akış diyagramları; akış diyagramlarında kullanılan semboller.
Akış diyagramları.
Programlama diline (C,C++,Java,..gibi) giriş. Programlama dilinde kontrol deyimleri.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-11-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ