Others | matematik 2

matematik 2

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

aşşağıdaki 2 soruyu akşam 5 e kadar yapabilecek birini arıyorum. lütfen bilenler başvursun, önceden bana tüm soruları yanlış yapmış biri var hakka girmeyin.
1. soru :Show how the graph of the function f(x) = ( 1
2
)
−x+2 − 4 can be drawn using
shifts and reflections.
2. soru :Compute the value of c, if the domain of f(x) = p
−4 + log3(2x + 17) and
the range of g(x) = x
4 − 4x
3 + 8x
2 + c are equal.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 18-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 18-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ