Others | matematik

matematik

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

integral
diferansiyel fonksiyonlar
belirli integral
belirli integral yardımı ile iki eğri arasındaki bir fonk ortalama hesap
ekonomik ömrün belirlenmesi
birden fazla nakit akışı ve sürekli tahakkuk durumunda zaman değeri hesaplama
tüüketici harcama eğilimi
tüketici rant
parcalı kısmi integral
diferansiyel denklemler
ayrımlanabillir difarensiyel denklmeler
even fiyat ayarlama modeli
tekdüze uniform olasılık dağılım fonk.
üssel alcaklık dağılımı
beklenen değer hesaplama
numarik entegrasyon
matrisx matematiği

bu konularla ilgili 16.06.2020 tarihinde 11.00 14.30 arası Word formatında ödev

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 16-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 16-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ