Others | Mat 2 Quiz

Mat 2 Quiz

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

26 Mart Cuma akşam 19.00 Çoktan seçmeli Mat 2 Quiz olacaktır. Konular LİMİT ve SÜREKLİLİKTİR.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-03-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 26-03-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ