Others | MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ

MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MALZEME BİLİMİNİN TEMELLERİ DERSİME ONLİNE SINAVDA YARDIM EDECEK ARKADAŞ ARIYORUM. SINAVIM ONLİNE TEST OLACAKTIR. SINAV SÜRESİ 60-80 DK ARASI SORU SAYISI 10-20 ARASI OLACAKTIR.
SINAV TARİHİ : 03.09.2020

KONU BAŞLIKLARI :

1 Atomun yapısı, atomlararası bağlar, bağ kuvvetleri, bağ enerjileri ve özellikler ile ilişkileri
2 Atom dizilimi, kristal ve amorf yapılar, koordinasyon sayısı
3 Metalik malzemelerde kristal yapı, doluluk oranı, kristallografik yoğunluk
4 Kovalent ve iyonik mazlemelerde kristal yapı
5 Kristal yapılarda düzlem ve doğrultu, düzlemsel ve doğrusal yoğunluk, düzlemsel ve doğrusal atom oranları
6 Noktasal kristal kusurları (katı eriyikler ve bileşim belirleme), çizgisel kristal kusurları (dislokasyonlar)
7 Yüzeysel kristal kusurları (tane, tane sınırı, ASTM tane boyut numarası, ikiz oluşumu, istiflenme) ve hacimsel kusurlar
8 Deformasyon mekanizmaları (kayma, Schmid kuralı, ikizlenme, tane sınırlarının kayması, yayınma sürünmesi)
9 Metalik malzemeler (demir ve demir dışı malzemeler)
10 Seramik malzemeler (geleneksel ve ileri teknoloji seramikleri)
11 Polimerik malzemeler
12 Kompozit malzemeler
13 Elastik gerilme-şekil değişimi ilişkileri, tek eksenli yükleme altında gerilme-şekil değişimi ilişkileri, malzemelerin düşük ve orta sıcaklıklardaki mukavemetleri
14 Sertlik, makro ve mikrosertlik testeri, sertlik ile çekme mukavemeti arasındaki ilişki

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 31-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 03-09-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.