Others | malzeme bilimi

malzeme bilimi

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

FİNAL SINAVI YARIN
konular: gibbs fazları
ikili ötetik sistemler
metallerde sınırsız katı
faz diyagramları
fick kanunu
difüzyon mekanizmaları
gerilme-gerinim diyagramları

Bütçe: 120 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 02-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 02-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.