Others | Makine Öğrenmesi ile Model Oluşturma

Makine Öğrenmesi ile Model Oluşturma

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kaggle üzerinden bir veri seti ile makine öğrenmesi metodları kullanılarak model oluşturulması

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 20-05-2019
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.