Others | Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Makine mühendisliği
Sistem dinamiği ve modelleme
1-) Kendi yapacağımız bir dinamik sistemin matematiksel modeli oluşturulacak. Sistemin dinamik denklemi (hareket denklemi, akış denklemi, ısı denklemi, akım gerilim denklemi vb.) kullanılan formül ve teoremler kısaca açıklanacak ve dinamik sistemi ifade eden matematiksel denklem çıkartılacak.
2-) Elde edilen diferansiyel denklemin transfer fonksiyonu bulunacak ve birim basamak girişine verdiği zaman cevabı (farklı bir giriş de seçilebilir) bulunacaktır.
3-)sistem parametreleri değiştirilerek 3 farklı kutup (reel ve sanal) için sistemin tepe zamanı ve oturma zamanı karşılaştırılacaktır. El yazısı yada pdf

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: MANİSA
Görevin Başlangıç Tarihi: 04-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 08-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.