Others | Makine müh

Makine müh

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Makine müh otomatik kontrol dersi final sınavı için. Ders notları ve önceki vizeler mevcuttur.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 22-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 22-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.