Others | MAKİNE ELEMANLARI ÇALIŞMA SORUSU (MUKAVEMET)

MAKİNE ELEMANLARI ÇALIŞMA SORUSU (MUKAVEMET)

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

SELAMLAR ÖDEV SORUSUNUNUN TASLAĞINI BURAYA EKLİYORUM, TÜMÜNÜ ÇÖZEBİLECEK OLAN ARKADAŞLAR LÜTFEN ADAY OLSUN. TEŞEKKÜRLER.

Şekilde ebatları verilen, çapı ** mm olan ve AISI ****(akma mukavemeti : *** MPa, Kopma
mukavemeti: *** MPa, E=200 GPa) çeliğinden imal edilmiş makine parçası +x yönünde *** N, +y
yönünde **** N ve -z ekseninde **** N yüklere maruzdur.
a) Mil için serbest cisim diyagramını çiziniz ve kritik kesit için etkiyen yükleri gösteriniz.
b) Şaftın üst yüzeyinde yer alan C noktasında ortaya çıkan normal ve kayma gerilmelerini ayrı
ayrı hesaplayınız. Gerilme elemanı üzerinde gösteriniz. (σeğilme, σeksenel, τburulma, τeğilme,
vd…)
c) C noktası için oluşan asal gerilmelerin değerlerini hesaplayınız.
d) C noktası için maksimum kayma gerilmesinin değerini hesaplayınız.
e) Maksimum kayma gerilmesi teoremine (Tresca) göre emniyet faktörünü hesap ediniz ve hasar
oluşup oluşmadığını belirtiniz.
f) Maksimum şekil değiştirme enerjisi teoremine (Von-Misses) göre emniyet faktörünü hesap
ediniz ve hasar oluşup oluşmadığını belirtiniz

Bütçe: 120 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 01-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ