Others | Makale Yazımı

Makale Yazımı

16 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kadın haklarının tarihsel gelişiminin günümüze kadar araştırılması.
Dünya da kadın haklarının gelişiminden kısaca bahsedilmesi (19.yydan başlamak üzere), Türkiye üzerinde yoğunlaşılmalı. Türkiye den bahsederken Nezihe Muhittin e değinilmeli. Avrupalılaşma sürecinde kadın haklarıyla ilgili kısımlara, Türkiye -Avrupa Birliği ilişkilerine değinilmeli.
Yüksek lisans için kullanılacağından özgün olması, dipnot ve kaynakça özellikle önem taşımaktadır. En az 15-20 sayfa (kaynakça hariç) olması gerekmektedir.

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.