Others | Mail Toplama

Mail Toplama

9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Güneydoğu Anadolu bulunan üniversitelerin tıp, diş hekimliği ve hemşirelik bölümlerindeki hocaların mail adreslerinin toplanması

Bütçe: 15 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-11-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 14-11-2018
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ