Others | Literatür Yazma

Literatür Yazma

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

- Lütfen süreye ve işi bu zamanda yapıp yapamayacağınıza göre aday olunuz - Satış temsilcilerinin satış performansında duygusal zeka düzeylerinin etkisini incelediğimiz bir projemiz var. Burada ankete dahil ettiğimiz tüm kişiler ilaç sektörü çalışanlarıdır. 25-30 sayfalık türkçe bir literatür yazılması gerekmektedir.

Bütçe: 400 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 05-12-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 12-12-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ