Others | Lineer cebir

Lineer cebir

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

3-4 SORULU SINAV Lineer sistemlerin matris gösterimleri, Satır matrisleri ve Gauss eliminasyon algoritması, Matris işlemleri, Determinant ve onun özellikleri, Bir matrisin tersi, Bir matrisin Öz değerler ve Özvektörler, Diferansiyel denklemlere giriş: Sınıflandırılması, Ayrılabilir denklemler, Ricatti denklemi, Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve onların çözümleri

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: İZMİR
Görevin Başlangıç Tarihi: 26-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 26-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.