Others | Kütle transferi final

Kütle transferi final

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

kimya mühendisliği kütle transferi için yardımcı olacak birisini arıyorum. sınav online olacaktır

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 29-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 29-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.