Others | Kitap Özeti Çıkarma

Kitap Özeti Çıkarma

82 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

500 sayfalık bir kitabın uygun şekilde word üzerinden yazılarak özetinin çıkarılması gerekiyor.Mailden gönderilebilir o yüzden her ilden arkadaşlar başvurabilir.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 16-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 23-03-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.