Others | Kimya Labı

Kimya Labı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

5 ocak salı günü saat 18.00 da başlıyacak olan kimya labaratuarı (ingilizce) sınavımızda yardımcı olacak aday aranıyor.

Bütçe: 70 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 05-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 05-01-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.