Others | KİM 1015 KİMYA Sınavı

KİM 1015 KİMYA Sınavı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Müh. fak. verilen temel düzeyde kimya sınavı(KİM 1015). Biri 5 diğeri 10 soruluk olmak üzere 2 adet klasik sınav.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ