Others | Karakalem Çizim

Karakalem Çizim

79 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İki kişilik karakalem çizimi.
Başvuran kişilerin önceden yaptığı çizimlerin seçimde etkisi olacaktır. Fiyat biraz esnektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 01-09-2020
Kategori: Grafik / Tasarım / Video

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.