Others | Java OOP

Java OOP

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Java Nesneye Dayalı Programlama Ödevimi Perşembe gününün sonundan önce bitirmem gerekiyor. 4 sorudan oluşuyor ve hepsi kodlanıyor .. Soruları aşağıya bırakacağım. Yapabilirsen benimle iletişime geç. Teşekkürler.

Sorular:
1. Bir dizi oluşturan, onu rastgele sayılarla dolduran ve konsola yazan bir JAVA programı yazın. Senin javanın
sınıfın iki statik olmayan void yöntemi içermesi beklenir;

* fillArray yöntemi - iki argüman alan, biri * doldurulacak dizi için diğeri ise
rastgele sayı aralığı.
görüntüleme yöntemi - görüntülenmesi amaçlanan dizi için bir bağımsız değişken alır.

2. Rastgele sayılarla 4x4 matris oluşturan ve ilk ikisinin çarpımını kopyalayan bir JAVA programı yazın
satırları bir tamsayı ArrayList'e ve sonraki iki satır başka bir tamsayı ArrayList'e. Statik olmayan yöntemleri kullanarak
matris ve DiziListelerini doldurmak için.

3. Bir JAVA sınıfı içinde, bir ArrayList oluşturun ve ArrayList için 4 farklı yöntemi kullanın ve ardından
bu yöntemlerin çıktısı.

4. JOptionPane tarafından kullanıcıdan ad, telefon numarası ve e-postanın alındığı bir müşteri JAVA sınıfı yazın ve
bunları konsolda görüntüleyin. Müşteri için bir nesne oluşturun ve alma ve ayarlama yöntemlerinden yararlanın. Sonunda bir
müşteri verilerini konsola yazmak için görüntüleme yöntemi.


I need to get my Java Object Oriented Programming Homework done before the end of Thursday. It's made up of 4 questions and they are all coding.. I'll drop the questions below. Contact me if you can do it. Thanks.

Questions:
1. Write a JAVA program that creates an array, fills it with random numbers and writes it on the console. Your java
class is supposed to include two non-static void methods;

*fillArray method –which takes two arguments, one for the array to be *filled and another one for the
random number range.
display method – which takes one argument for the array intended to be displayed.

2. Write a JAVA program which creates a 4x4 matrix with random numbers and copies the multiplication of first two
lines into an integer ArrayList and next two lines into another integer ArrayList. Use non-static methods to create the
matrix and to fill the ArrayLists.

3. Within a JAVA class, create an ArrayList and make use of 4 different methods for the ArrayList, and then show the
output of these methods.

4. Write a customer JAVA class in which name, phone number, and email are taken from the user by JOptionPane and
display them on the console. Create an object for a customer and make use of get and set methods. Finally use a
display method to write the customer data on the console.

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 28-01-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ