Others | Java dilinde Gezgin Satıcı Problemi(TSP) Çözümü

Java dilinde Gezgin Satıcı Problemi(TSP) Çözümü

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Java dilinde metaheuristic(metasezgisel) yöntemler kullanarak Gezgin Satıcı Problemi(Travelling Salesman Problem-TSP) çözümü yapılacaktır. Iterated Local Search(Tekrarlı Yerel Arama) algoritması kullanılacaktır. Hazır TSP framework ve aynı zamanda kullanılacak methodların benzer kodları mevcuttur. 0 'dan program yazılmayacaktır. Yalnızca istenilen algoritma kullanılarak sonuca ulaşılacaktır.

Bütçe: 300 TL

İşin Yapılacağı Konum: İZMİR
Görevin Başlangıç Tarihi: 05-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 25-05-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.