Others | Java Developer

Java Developer

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Structural Design Patterns kullanilarak hiyerarsik yapi olusturulmasi gerekmektedir.

Gereksinimler:

Bir firmanın çalışanlarına ilişkin hiyerarşik yapının, uygun bir yapısal tasarım deseni (structural design pattern) kullanılarak temsil edilmesi istenmektedir.

Firmada, “Direktör” ve “Memur” çalışanların olduğu varsayılmaktadır. Bir direktörün emrinde sıfır veya N tane çalışan (memur veya direktör) olabilmektedir. Çalışanlar için String tipinde adSoyad ve tamsayı (int) tipinde maaş verileri bulunmaktadır. (İlgili desen çerçevesinde Çalışsan, Direktör ve Memurlarla ilgili sınıflar yazılacaktır, gerekli verileri de siz tanımlayacaksınız.)

Oluşturulması istenen yapıda desteklenmesi istenen iki işlem vardır. Bunlardan birincisi, bir direktörün emrinde çalışanların listelenmesidir (direktörün kendi adı da liste başına yazılabilir.) (Eğer memur için emrinde çalışanlar listelenmek istenirse, memurun adı liste başına yazılabilir ancak doğal olarak liste boş kalacaktır.) Diğer işlem ise, her hangi bir çalışanın firmaya maliyetinin hesaplanmasıdır: Direktörlerin maliyeti kendi maaşı artı emrinde çalışanların maaşları toplamıdır. Bir memurun firmaya maliyeti ise sadece kendi maaşı kadardır. Söz edilen iki işlem tasarımınızda ilgili sınıf(lar) içinde desteklenmelidir. Bunların dışında gerekli olan tüm metotlar sizin tarafınızdan yazılmalıdır.

Ayrıca, koleksiyon üzerinde dolaşmak gerekli olan durumlarda Java ortamında hazır olarak sunulan Iterator sınıfından yararlanınız.

a) Yukarıda anlatılan gereksinimleri Java dilinde gerçekleştiriniz.
b) Bir Deneme sınıfı yazarak, bu sınıfın main metodu içinde ilk olarak aşağıda verilen hiyerarşik yapıyı ilgili nesnelerle (grafiksel değil) oluşturunuz. Daha sonra, Mustafa isimli direktörün maliyeti ve emrinde çalışanlar listesi ile Oğuz isimli direktörün maliyeti, emrinde çalışanlar listesi ve Ahmet isimli memurun maliyetlerini yazdırınız.

D:DİREKTÖR, M:MEMUR anlamındadır.

D(Mustafa,5000)
D(Halil,4000)
D(Aybars,2000)
M(Emre,700) M(Ahmet,700)
D(Serdar,2500)
M(Bora,1000)
D(Oğuz,3000)
M(Önder,500) M(Erdem,500) M(Ali,600)
D(Bahar,3500)

c) Uygun tasarım desenini kullanarak oluşturduğunuz yapıyı UML sınıf diyagramı ile gösteriniz. (Bunu ayrı bir word dokümanı olarak yükleyeceksiniz.)

UML diyagramı da ayrı bir word dokümanı içinde yüklenecektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 28-07-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.