Others | java

java

Uzun Dönemli
9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Hazir Java kodunun birbirine adapte edilmesi gerekiyor.

Bütçe: 350 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-11-2020
Kategori: Yazılım