Others | istatistik vize ödevi

istatistik vize ödevi

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Türkiye’de doğup büyüyen 2-5 yaş aralığındaki çocukların dil gelişiminin yaşına uygun olarak
ilerlemesinde televizyon, tablet veya telefon ekranı başında geçirdiği sürenin etkisinin ölçmek
amacıyla seçilen 50 çocuğa dil gelişimi ölçeği uygulanarak dil gelişimi ölçülürken bunun yanı
sıra televizyon, tablet veya telefon ekranı başında geçirdiği süre (dk) sorulmuş ve elde edilen
veriler aşağıda verilmiştir.
63 69 51 38 40 65 62 54 60 52
61 64 45 80 60 70 45 55 44 47
67 72 66 54 56 64 66 48 47 60
65 46 61 53 64 77 55 46 50 42
59 42 57 83 71 64 47 62 63 69
1. Bu deney doğrultusunda bağımlı değişken ve açıklayıcı değişkeni yazınız.
2. Tablo da verilen verilerden sıralı dizi oluşturunuz ve Aritmetik Ortalama, Tepe Değer
ve Ortancayı hesaplayınız.
3. Oluşturduğunuz sıralı dizi için Varyans ve Standart Sapmayı hesaplayınız.
4. Grup sayısı 5 olacak şekilde çokluk dağılımı oluşturunuz.
5. Çokluk dağılımı için Aritmetik Ortalama, Tepe Değer ve Ortancayı hesaplayınız.
6. Çokluk dağılımı için Varyans ve Standart Sapmayı hesaplayınız

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 24-11-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ