Others | İSTATİSTİK II SINAVI

İSTATİSTİK II SINAVI

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

15 Mayıs tarihinde düzenlenecek İstatistik II sınavım için sınav sorularına yardımcı olacak bir arkadaşa ihtiyacım var.

Sınav Konuları

ÖRNEKLEM ‹Ç‹N B‹R‹M SEÇME YÖNTEMLER‹.
ÖRNEKLEME YÖNTEMLER‹
‹STAT‹ST‹KSEL TAHM‹NLEME
Evren Aritmetik Ortalamas› µ’nün Nokta Tahminlemesi...................... 45
Evren Oran› π’nin Nokta Tahminlemesi................................................ 46
‹ki Evren Parametresi Aras›ndaki Fark›n Nokta Tahminlemesi............
‹ki Evren Ortalamas› Aras›ndaki Fark (µ1- µ2)’nin Nokta
Tahminlemesi ..........................................................................................
‹ki Evren Oran› Aras›ndaki Fark (π1 - π2)’nin Nokta Tahminlemesi...
Aral›k Tahminlemesi .....................................................................................
Tek Evren Parametresinin Aral›k Tahmini.............................................
Evren Aritmetik Ortalamas› µ’nün Aral›k Tahminlemesi ......................
Büyük Örneklemlerde µ’nün Aral›k Tahminlemesi.............................
Küçük Örneklemlerde µ’nün Aral›k Tahminlemesi ..............................
Evren Oran› π’nin Aral›k Tahminlemesi ................................................
‹ki Evren Parametresi Aras›ndaki Fark›n Aral›k Tahminlemesi..................
Evren Ortalamalar› Aras›ndaki Fark (µ1 - µ2)’nin Aral›k
Tahminlemesi ..........................................................................................
Küçük Örneklemlerde (µ1 - µ2)’nin Aral›k Tahminlemesi ...................
‹ki Evren Oran› Aras›ndaki Fark (π1 - π2)’nin Aral›k Tahminlemesi ..

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 15-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.