Others | İSTATİSTİK DERSİ ÖDEVİ

İSTATİSTİK DERSİ ÖDEVİ

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İstatistik Dersi Final Ödevi Yönergesi
Dersin vize ödevi konusu: Yüz yüze ve uzaktan öğrenim yoluyla yaptığımız ders konuları ile ilgili aşağıda belirtilen içeriğe sahip özgün soru hazırlanması ve bu soruların cevaplarının oluşturulması
Ödev Teslim Tarihi: 16- 22 Haziran 2020 tarihleri arasından öğretim yönetim sistemi üzerinden hazırlayacağınız ödevi ekleyiniz.
Ödev İçeriği:
1. Ölçek nedir? Ölçek çeşitlerini açıklayınız
2. Örneklem genişiliği n=20 olan bir araştırma örneği oluşturunuz. Oluşturduğunuz veri
seti için frekans tablosu oluşturmadan (ham veri) aritmetik ortalama, Mod, Medyan
değerlerini hesaplayınız.
3. Frekans tablosu oluşturulmuş bir veri seti için
a) Aritmetik ortalama, Mod, Medyan değerlerini hesaplayınız.
b) 1. ve 3. Kartil (çeyrek değer) hesaplayınız.
c) Standart sapma ve varyansı hesaplayınız.
4. Sürekli rastgele değişken için olasılık fonksiyonu, beklenen değer ve varyans hesaplayabileceğiniz bir soru hazırlayıp çözümleyiniz
5. Standart Normal Dağılım tablosunu kullanımı ile ilgili 3 tane soru hazırlayıp çözümleyiniz.
6. Binom dağılımı ve Normal dağılım için soru hazırlayıp çözümleyiniz.
7. Laspeyres Fiyat Endeksi için soru hazırlayıp çözümleyiniz.
8. Paasche Miktar Endeksi için soru hazırlayıp çözümleyiniz.

Ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyiniz:
1. Ödevleri hazırlarken, soruların bireysel ve özgün olmasına lütfen itina gösteriniz. Farklı kaynaklardan alındığı tespit edilen sorular birbirinin aynısı olduğu belirlenen ödevler puanlandırma dışı tutulacaktır.
2. Kaynak olarak sisteme yüklediğim ve yüz yüze ders döneminde kullandığımız ders notlarından ve bu notlara ek olarak ulaşabileceğiniz İstatistik kitaplarından ve/veya internet kaynaklarından faydalanabilirsiniz.
3. Ödevinizi ister el yazısı, isterseniz bilgisayar kullanarak aşağıda verilen taslak ödev formatına göre hazırlayınız.
Ödevle ilgili sorularınızı sistem (oys.akdeniz.edu.tr) üzerinden sorabilirsiniz. Kolay gelsin. Hepiniz sağlıklı günler diliyorum.
Ödev Teslim Formatı
Öğrenci Adı-Soyadı :
Final Ödevi Sisteme Ekleme Tarihi :
Final Ödev Soruları ve Çözümleri
Soru 1) Açıklamalı Cevap: Soru 2) Açıklamalı Cevap: ......
...
...

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 04-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ