Others | İstatistik 2 Soru Çözümü

İstatistik 2 Soru Çözümü

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İstatistik alanında 2 sorunun cevaplanması gerekiyor kolay sorular sadece 2 soru, tahminim 30 dakika alır.
Sorular :
1) Standart Normal dağılım grafiğini çizerek varyansın ve beklenen değerin değişiminde grafiğin nasıl
değişeceğini açıklayınız.
2) İki rastlantısal değişkenin varyanlarının hangi durumlarda karşılaştırılabileceğini ve karşılaştırma mümkün
olduğunda varyansların nasıl yorumlanacağınız açıklayınız.

Bütçe: 25 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 17-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ