Others | İSTATİSTİK 1 SINAVI

İSTATİSTİK 1 SINAVI

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

27 Ağustos'da düzenlenecek İstatistik 1 sınavı için yardıma ihtiyacım var. Sınav 1 saat 15 dk kadar sürecek.
Alt başlıklar şu şekilde;
İstatistik ve Temel Kavramlar
Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Değişkenlik Ölçüleri–Çarpıklık ve Basıklık
Olasılık Teorisi–Rassal Değişken
Kesikli Dağılımlar–Sürekli Dağılımlar
Endeksler–Normal Dağılım Tablosu
Bazı Dağılımların Beklenen Değer ve Varyans İspatları

Bütçe: 120 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 27-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ