Others | İstatiksel Analiz Ödevi

İstatiksel Analiz Ödevi

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İleri İstatiksel Analiz dersi Ödevi'dir. Zaman kısıtım olduğu için bu yolu seçtim arkadaşlar ama yapmak isteyen arkadaşla beraber çalışacağım.
Seçeceğiniz iki çok değişkenli istatistiksel analiz yönteminin uygulaması
 Seçilebilecek Teknikler: Çoklu Regresyon Analizi, (Çok Değişkenli veya İki Yönlü) Varyans Analizi, Temel Bileşenler Analizi/Faktör Analizi, Kümeleme Analizi vb.
 12 punto, 1,15 paragraf aralığı, iki yana yaslı (justified), Times New Roman yazı tipi
 15 ± 2 sayfa kısıtına uyulacaktır (ekler hariç)
 Harvard Style atıf kullanılacak
 SPSS, R, Python, Minitab, Excel kullanılabilir.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 05-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 29-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ