Others | İşletme bölümü ödev soru çözümü

İşletme bölümü ödev soru çözümü

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Aşağıdaki konuların her birinden ikişer soru çözümü
Kikare
Binom
Wilcoxon
Mann whitney u
Kolmogorov smirnov
Moses
Jonkheere terpstra
Wald wolfowitz
Kruskal wallis
Mood medyan
Friedman testleri

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.