Others | İş sağlığı ve güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ödev 2 bölümden oluşmaktadır. Word üzerinden hazırlanacak. Çok detaylı ve zor bir ödev değil. Konu hakkında bilgisi olan biri aday olursa sevinirim çok zamanım yok. Ödevin ilk kısmında gözlem yapılabilecek bir yer seçilecek (hayali bir mekan olabilir). Bu yerdeki İSG tehlike ve riskleri belirlenecek. Risk değerlendirme yöntemi ile tehlikelerin risk seviyelerine göre sınıflandırma yapılacak. Yüksek riskli tehlikeler için önlem önerilerek önlem alındıktan sonraki durum hakkında tekrardan risk değerlendirmesi yapılacak. İkinci kısımda ise İSG ile ilgili kanunları incelenecek. Maddelerden bir tanesi detaylandırılacak (uygulanması doğru mu yanlış mı gibi). İtiraz edilebilecek noktaları belirlenecek ve detaylı bir şekilde açıklanacak.

Bütçe: 25 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-12-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ