Others | İnternet programcılıgı

İnternet programcılıgı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Proje Ödevi Tanımı
Genel ve Yönetici olmak üzere iki farklı arayüze sahip piyasada ekonomik değeri
olan, en az 3 tablo yapısına sahip bir proje seçilecektir. Projenin özgünlüğü
değerlendirme açısından önemlidir. Projede üyelik sistemi ve yetkilendirme
olmalıdır.
2. Amaca Uygunluk
Proje ödevi seçilen konu doğrultusunda amaca uygun olarak hazırlanacaktır. Genel ve
Yönetici olmak üzere iki farklı arayüz olacaktır. Genel arayüzde içerik ve kullanıcı
işlemleri bulunacaktır. Yönetici bölümünde ise sistemin kontrolü için yönetim paneli
şeklinde tasarlanacaktır. Projenin piyasa örnekleri araştırılıp olması gereken kısımlar
projeye eklenecektir. Yapılan projelerin iş hayatınız için bir referans olduğu bilinciyle
ve piyasaya sürülecek şekilde özenle hazırlanmalıdır.
3. Görsel Tasarım
Seçilen proje ödevi için gerekli görsel tasarımı Bootsrap 4 standartlarına uygun
olarak yapılacaktır. Projede sayfalar arasında uyumluluk olacaktır. Seçilen yazı tipi
ve boyutu içeriğe uygun olacaktır. Yukarıda belirtilen standartlara uygun olması
koşuluyla hazır şablon kullanmak serbesttir.
4. Veri Tabanı Yapısı ve API
Seçilen proje ödevi için Firebase bulut veri tabanı kullanılacaktır. Gerekli API’ler
Firebase göre tasarlanacaktır. Gerekli Firebase kuralları tanımlanacaktır.
5. Kodlama Yapısı
Seçilen proje ödevinin kodlama yapısı Bootsrap 4 standartlarına uygun olarak
Angular 8 ve üzeri platformda hazırlanacaktır. Oturum Açma, Yetkilendirme vb. alt
yapılar Firebase üzerinden tanımlanacaktır. Tüm içeriklerin verileri model, servis
yapısı ile Firebase’den sağlanacaktır. Proje kodları Github platformuna
yüklenecektir.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ANTALYA
Görevin Başlangıç Tarihi: 05-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 10-02-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.