Others | İnternet araştırması - 4

İnternet araştırması - 4

13 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Çeşitli kuruluşlara ait internet sitesi ve e-posta adreslerinin araştırılması işinin devamı.

Çok sayıdaki excel listelerinde adları yer alan kuruluşların:

-mevcut olan internet sitesi bağlantılarının aktif olup olmadığının kontrol edilmesi
-resmi internet sitelerine ait adreslerin
-ilgili kuruluşların öncelikle resmi internet sitelerinde yer alan eğer yer -almıyorsa da diğer kaynaklardan araştırılarak e-posta adreslerinin bulunması
-resmi internet sitelerinde yer alıyorsa mobil iletişim numaralarının tespit edilmesi
-bulunan internet sitesi, e-posta adresi ve mobil iletişim bilgilerinin excel listelerindeki ilgili kuruluşun bilgilerinin yer aldığı satırdaki sıradaki boş sütuna denk gelen hücreye yazılması işi.

Resmi internet sitesi olmasına rağmen iletişim, vb. herhangi bir kısımda e-posta adresini paylaşmamış kurumların e-posta adreslerinin telefon ile aranarak elde edilmesi gerekecektir.

Çalışma sonrasında elde edilen bilgiler üzerinden bahse konu kuruluşlar ile görevi üstlenen arkadaşın belirteceği e-posta adresleri üzerinden iletişim kurulup kurulamadığına dair başka çalışmalar gerçekleştirileceğinden bu görevi üstlenmek isteyen arkadaşların görevi titizlikle ve azami özen göstererek yerine getirmeleri gerekmektedir. Haliyle bu detay ile ilgili herhangi bir çekincesi veya doğru olmayan bilgiler ile iyi niyetli olmaksızın bu görevi tamamlayabileceğini düşünen arkadaşlar lütfen başvuru yapmasın.

Hoşça kalın.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 23-08-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ