Others | İnsan Kaynakları Yönetimi Ödevi

İnsan Kaynakları Yönetimi Ödevi

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Özgün ve kaynak göstererek yazılması gereken bir içerik, sayfa sınırlaması yok ama son soruyu mümkün olduğunca yorumlu ve uzun şekilde yazmamız gerekiyor.

Performans yönetimi (5 puan) ve performans değerleme (5 puan) kavramlarını açıkladıktan sonra aralarındaki ilişkiyi (5 puan) anlatınız. Performans değerleme yöntemlerinin neler olduğunu ve yöntemlerin içeriğini (15 puan) kısaca açıklayınız. Uluslararası işletmelerde performans değerlemesinde ne tür sorunlar olabilir ve çözümü için neler yapılabilir kapsamlı bir şekilde tartışınız (70 puan).


Yazı Stili:
Metin: Times New Roman, 12 punto, İki Yana Yasla
Başlıklar: Times New Roman, 14 punto, Sola Hizala
Kenar Boşlukları: Üst, Alt, Sol, Sağ 2,5 cm
Satır Aralığı: 1,0
Sayfa Sınırlaması: En az 2 sayfa

Kaynakça Gösterme: Metin içerisinde kaynakça göstermeniz gerekirse APA.6 yöntemini kullanmanız gerekmektedir.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ