Others | İnsan Kaynakları Ödevi

İnsan Kaynakları Ödevi

8 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

insan kaynakları ödevimi yapacak birini arıyorum. Ödev ayrıntılı bir şekilde aşağıdadır. Teslim 1 temmuz.

Okulundan mezun olan X kişi kendi alanıyla ilgili iş ilanlarında iş aramaya başlar. Bir iş
ilanının hayalindeki iş olduğuna inanarak başvuru formunu doldurup özgeçmişini gönderir. İş
yerinden görüşme için davet bildirimi gelir.
X kişi belirtilen günde ve saatte denilen yerde hazır bulunur. İlk önce diğer başvuran 10 kişi
ile toplu ön görüşmeye katılır. Daha sonra X kişisi bire bir görüşmeye çağrılır.
1- 10 kişi içinden sizce neden X kişisi çağrıldı?
2- Birebir görüşmede sizce ne gibi sorular yöneltirler?
Referans araştırmalarından sonra son görüşmede X kişisi işe alınır. İlk başladığında, yeni ortam
ve çalışma düzenine uyum sağlamak ve verilen görevleri yapmak için tüm bilgi ve
yeteneklerini kullanır. Bir müddet sonra X kişisi, okulda öğrendikleri ile uygulamadaki
farklılıkları fark eder.
3- Eksiklik veya yetersizlik durumunda X kişisi nasıl bir yol izlemelidir?
4- Eğitim ihtiyacını nasıl ve hangi yöntemlerle karşılamalıdır?
X kişisi, tüm eksiklikleri tespit edip engellerin üstesinden gelmek için çaba ve zaman ayırır.
İşletmeler için eğitim bir maliyet unsuru olduğundan, X kişisi eksikliklerinin bir kısmını kendi
imkanlarıyla, bir kısmını da İnsan Kaynaklarının yönlendirmesi ile tamamlama imkânı sağladı.
5- X kişisinin eğitim çabası çalıştığı iş yeri için neler kazandırır?
6- Kendi için neler kazandırır?
X kişisi aldığı ücretin beklediğinden az olduğunu düşünmeden işine odaklanıp görevinde iyi
performanslar sergiler.
7- Sizce alınan maaş beklentinin altında olmasına rağmen iyi performans sergilemesinin
nedenleri neler olabilir?
8- Alınan ücretle verimin birbirleri ile orantısal ilgisi var mıdır? Nasıl ve neden?
X kişisi iş hayatının 5. Yılında verilen görevleri zamanında yaparak ve projeler üreterek kariyer
gelişiminin basamaklarını tırmanır.
9- X kişisinin kariyer hayatında üst basamaklara çıkmasında sadece verimli çalışmak mı
etkendir?
X kişisinin çalıştığı işletme büyür. Kendi sektörü ile ilgili yeni iş kolları açıldığında, bulunduğu
yerden farklı koşulları olan bir coğrafi bölgeye taşınmak zorunda kalır.
10- Alıştığı ortamdan değişik bir yere taşınma ve farklı kişilerle çalışma durumunda X
kişisinin kararı sizce nedir ve neler olabilir? Örnek olayın sonunu kurgulayınız.
Anahtar Kelimeler: Personel seçimi, oryantasyon, görüşme, eğitim ihtiyacı.ücretlendirme, performans, kariyer basamakları.

Bütçe: 85 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 30-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ