Others | İngilizceden Türkçeye çevirme

İngilizceden Türkçeye çevirme

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Vereceğim makale google translate kullanılmadan aynı şekilde türkçeye çevrilmeli.

Bütçe: 25 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-04-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 26-04-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ