Others | İngilizceden Arapçaya Çeviri

İngilizceden Arapçaya Çeviri

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Toplamda 170 kelimeden oluşan 1 sayfalık İngilizce metin Arapça'ya çevrilecek.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-07-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 21-07-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ